Russkaya Rutehamn Ruthenstrom Ruwais (Ar Ruays) Rwanda Rybinsk (Andropov) Ryde Rye Ryotsu Ryukyu Isles Ryvingen Ryxo (Rixo)